Privacy

Bedankt voor uw bezoek aan de website www.studiocirkel.be (“website”) van Studio Cirkel (“Studio Cirkel”, “wij”, “onze” of “ons”). Wij respecteren uw privacy en willen uw persoonlijke gegevens beschermen. Lees deze Privacy verklaring voor meer informatie. Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de diensten van Studio Cirkel, erkent u dat u de praktijken en het beleid zoals beschreven in deze Privacy verklaring aanvaardt en geeft u hierbij toestemming dat wij uw informatie op de volgende manieren zullen verzamelen en gebruiken.

We willen benadrukken dat we te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Persoonsgegevens 

We kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij contact aan ons hebt verstrekt. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

We verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

We verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studiocirkel.be. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Veiligheid

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@studiocirkel.be.

Cookies

We maken zowel gebruik van cookies voor functionele als voor analytische doeleinden. Deze cookies dienen enkel om de gebruikservaring van de bezoekers van onze website te verbeteren. We verzamelen geen persoonsgegevens via cookies.

Onze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website van gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor ons. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Studio Cirkel
Kreekstraat 5
8400 Oostende
België
info@studiocirkel.be
Tel +32 496 074803
BTW BE 0766.239.325

Scroll naar boven